Logitech truyền năng lượng tích cực qua bài rap và vũ điệu Lo Gì Tech

Yến Jii biến hóa trong vũ điệu lo Gì Tech của Logitech. Ảnh: DNCC.
Yến Jii biến hóa trong vũ điệu lo Gì Tech của Logitech. Ảnh: DNCC.
Yến Jii biến hóa trong vũ điệu lo Gì Tech của Logitech. Ảnh: DNCC.
Lên top