Logitech K580 - thay đổi không gian làm việc bằng bộ tiện ích mới

Bàn phím Logitech K580 kết nối bluetooth có thể hỗ trợ tối ưu cho cả máy tính bảng và điện thoại. Ảnh: DNCC
Bàn phím Logitech K580 kết nối bluetooth có thể hỗ trợ tối ưu cho cả máy tính bảng và điện thoại. Ảnh: DNCC
Bàn phím Logitech K580 kết nối bluetooth có thể hỗ trợ tối ưu cho cả máy tính bảng và điện thoại. Ảnh: DNCC
Lên top