Logistics oằn mình cõng phí: Điều gì “thổi” chi phí vận tải lên cao?

Hoạt động vận tải tại Việt Nam đang có nhiều bất cập. Ảnh: KH
Hoạt động vận tải tại Việt Nam đang có nhiều bất cập. Ảnh: KH
Hoạt động vận tải tại Việt Nam đang có nhiều bất cập. Ảnh: KH
Lên top