Logistics đặt mục tiêu đóng góp 5-6% GDP vào năm 2025

Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để ổn định sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để ổn định sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để ổn định sản xuất. Ảnh: Vũ Long
Lên top