Lọc dầu Dung Quất kỷ niệm 9 năm ngày xuất dòng sản phẩm thương mại đầu tiên

Sau 9  năm hoạt động, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỉ USD, doanh thu xấp xỉ 38 tỉ USD.
Sau 9 năm hoạt động, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỉ USD, doanh thu xấp xỉ 38 tỉ USD.
Sau 9 năm hoạt động, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỉ USD, doanh thu xấp xỉ 38 tỉ USD.
Lên top