"Loay hoay" bài toán thu thuế Google, Facebook, Netflix... tại Việt Nam

Hiện Google và Facebook là hai nền tảng nhận được nhiều quảng cáo nhất ở Việt Nam. Ảnh TL
Hiện Google và Facebook là hai nền tảng nhận được nhiều quảng cáo nhất ở Việt Nam. Ảnh TL
Hiện Google và Facebook là hai nền tảng nhận được nhiều quảng cáo nhất ở Việt Nam. Ảnh TL
Lên top