Loạt cổ phiếu rủi ro nhưng giá vẫn tăng phi mã

Nhà đầu tư nên nhìn vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chứ không chỉ dựa trên giá.
Ảnh: LDO.
Nhà đầu tư nên nhìn vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chứ không chỉ dựa trên giá. Ảnh: LDO.
Nhà đầu tư nên nhìn vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chứ không chỉ dựa trên giá. Ảnh: LDO.
Lên top