Loạn thực phẩm hữu cơ “tự xưng” - Ai quản lý?

Sản phẩm organic của một doanh nghiệp lớn trong nước. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sản phẩm organic của một doanh nghiệp lớn trong nước. Ảnh: HẢI NGUYỄN