Loại bỏ 2 hoạt chất bảo vệ thực vật khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam

Bộ NNPTNT quyết định loại bỏ 2 hoạt chất bị loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam là Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil (Ảnh minh họa)
Bộ NNPTNT quyết định loại bỏ 2 hoạt chất bị loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam là Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil (Ảnh minh họa)
Bộ NNPTNT quyết định loại bỏ 2 hoạt chất bị loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam là Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil (Ảnh minh họa)
Lên top