Lo xe quá tải phá đường, Cty BOT Đại Dương lập trạm cân tại trạm thu phí