Lỗ tiền tỷ, thời tàn của lẩu băng chuyền, mỳ cay 7 cấp độ