Lộ thông tin khách hàng, nhà mạng sẽ bị phạt nặng!

Điểm giao dịch Viettel chật cứng khách hàng tới đăng ký thông tin. Ảnh: TC
Điểm giao dịch Viettel chật cứng khách hàng tới đăng ký thông tin. Ảnh: TC
Điểm giao dịch Viettel chật cứng khách hàng tới đăng ký thông tin. Ảnh: TC