Lộ nguyên nhân vụ việc hy hữu khách đi Myanmar lên nhầm máy bay đi Singapore