Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lộ nguyên nhân vụ việc hy hữu khách đi Myanmar lên nhầm máy bay đi Singapore