Lo ngại virút cúm gia cầm độc lực cao thẩm lậu vào Việt Nam

Diễn tập phòng chống cúm gia cầm. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN
Diễn tập phòng chống cúm gia cầm. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN
Diễn tập phòng chống cúm gia cầm. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN
Lên top