Lo ngại nợ xấu ngân hàng ngày càng phình to

Hoạt động tín dụng tại một ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hoạt động tín dụng tại một ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Hoạt động tín dụng tại một ngân hàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top