Lo ngại mất an toàn phòng dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tại chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tại chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang tại chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM. Ảnh: Hữu Huy
Lên top