Lo ngại giá hồ tiêu có thể lao dốc trong thời gian tới

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cảnh báo về tình trạng găm hàng hiện nay. Ảnh: Vũ Long
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cảnh báo về tình trạng găm hàng hiện nay. Ảnh: Vũ Long
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cảnh báo về tình trạng găm hàng hiện nay. Ảnh: Vũ Long
Lên top