Lo ngại cho doanh nghiệp, Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh

Số lượng xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Số lượng xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Số lượng xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lên top