Lỗ khoảng 20 tỉ đồng mỗi năm để duy trì 3 tuyến tàu an sinh

Tàu khách Hà Nội - Đồng Đăng. Ảnh: GT
Tàu khách Hà Nội - Đồng Đăng. Ảnh: GT
Tàu khách Hà Nội - Đồng Đăng. Ảnh: GT
Lên top