Lộ doanh nghiệp "xù" hợp đồng gạo dự trữ đợt 1, tiếp tục đi đấu thầu đợt 2

Mở đấu thầu đợt 2 gạo dự trữ, dự kiến ngân sách Nhà nước tốn 200 tỉ đồng. Ảnh minh họa. (ảnh Đức Thành).
Mở đấu thầu đợt 2 gạo dự trữ, dự kiến ngân sách Nhà nước tốn 200 tỉ đồng. Ảnh minh họa. (ảnh Đức Thành).
Mở đấu thầu đợt 2 gạo dự trữ, dự kiến ngân sách Nhà nước tốn 200 tỉ đồng. Ảnh minh họa. (ảnh Đức Thành).
Lên top