Lộ diện hai tỉ phú USD mới của Việt Nam?

Việt Nam sắp có hai tỉ phú USD mới là ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh?
Việt Nam sắp có hai tỉ phú USD mới là ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh?
Việt Nam sắp có hai tỉ phú USD mới là ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh?
Lên top