Lộ diện doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel).
Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel).
Đứng đầu danh sách là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel).
Lên top