Lộ diện 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất năm 2020

Một số doanh nghiệp đã thích ứng được trong bối cảnh dịch bệnh, mở rộng tăng vốn, phát triển sản xuất kinh doanh nên tăng doanh thu, đóng góp số thuế lớn vào ngân sách nhà nước. Ảnh Hải Nguyễn.
Một số doanh nghiệp đã thích ứng được trong bối cảnh dịch bệnh, mở rộng tăng vốn, phát triển sản xuất kinh doanh nên tăng doanh thu, đóng góp số thuế lớn vào ngân sách nhà nước. Ảnh Hải Nguyễn.
Một số doanh nghiệp đã thích ứng được trong bối cảnh dịch bệnh, mở rộng tăng vốn, phát triển sản xuất kinh doanh nên tăng doanh thu, đóng góp số thuế lớn vào ngân sách nhà nước. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top