Lỗ đậm, VinaCapital “tháo chạy” khỏi An Dương Thảo Điền

VinaCapital lỗ hơn 70 tỷ sau hơn một năm đầu tư vào An Dương Thảo Điền
VinaCapital lỗ hơn 70 tỷ sau hơn một năm đầu tư vào An Dương Thảo Điền
VinaCapital lỗ hơn 70 tỷ sau hơn một năm đầu tư vào An Dương Thảo Điền

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top