Lô cổ phiếu MSB rao mãi vẫn ế, DATC một lần nữa kiên nhẫn thoái vốn

DATC lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ảnh MSB
DATC lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ảnh MSB
DATC lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu MSB theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Ảnh MSB
Lên top