Lộ chuyện mới, sếp đường sắt bị phê bình nghiêm khắc vụ mua tàu cũ