Liệu VN - Index có duy trì được đà phục hồi?

MASVN cho rằng nhịp hồi phục của VN-Index phiên 29.1 chỉ mang tính kỹ thuật.
Ảnh minh họa: H.Minh.
MASVN cho rằng nhịp hồi phục của VN-Index phiên 29.1 chỉ mang tính kỹ thuật. Ảnh minh họa: H.Minh.
MASVN cho rằng nhịp hồi phục của VN-Index phiên 29.1 chỉ mang tính kỹ thuật. Ảnh minh họa: H.Minh.
Lên top