Liệu PV Oil Thái Bình có thể “hợp thức” đất lấn chiếm sau khi nộp phạt?

Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil. Ảnh: LDO.
Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil. Ảnh: LDO.
Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil. Ảnh: LDO.
Lên top