LienVietPostBank tung gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng giảm lãi suất đến 2%

LienVietPostBank triển khai gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đến 2% với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LPB
LienVietPostBank triển khai gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đến 2% với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LPB
LienVietPostBank triển khai gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay đến 2% với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LPB
Lên top