LienVietPostBank triển khai quy trình đánh giá tính đầy đầy đủ vốn nội bộ

Việc triển khai ICAAP sẽ giúp LienVietPostBank hoàn thành đầy đủ 03 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II. Ảnh LPB
Việc triển khai ICAAP sẽ giúp LienVietPostBank hoàn thành đầy đủ 03 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II. Ảnh LPB
Việc triển khai ICAAP sẽ giúp LienVietPostBank hoàn thành đầy đủ 03 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II. Ảnh LPB
Lên top