LienVietPostBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

LienVietPostBank |

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 283/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10.12.2021.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

2. Tên viết tắt: LienVietPostBank

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

4. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668  

Số fax: (84 24) 62 669 669  

Website: www.lienvietpostbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: 12.035.904.740.000 VND

6. Mã cổ phiếu: LPB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch   

Số hiệu tài khoản: 120111 (Mã Citad: 01357001)

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm các hoạt động chính như huy động vốn, tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;

Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng các nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 91/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 28/03/2008.

 

II. Mục đích chào bán

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

 

III. Thông tin chung các Đợt chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành

3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu

4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 40.000.000 (bốn mươi triệu) trái phiếu. Cụ thể:

Đợt 1 – Quý IV/2021

Trái phiếu kỳ hạn 07 năm, phát hành năm 2021: Trái phiếu LPB7Y202101

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, phát hành năm 2021: Trái phiếu LPB10Y202102

Đợt 2 – Quý I/2022

Trái phiếu kỳ hạn 07 năm, phát hành năm 2022: Trái phiếu LPB7Y202103

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, phát hành năm 2022: Trái phiếu LPB10Y202104

 

IV. Phương án chào bán Đợt 1

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành

3. Mã trái phiếu:

Trái phiếu LPB7Y202101

Trái phiếu LPB10Y202102

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) trái phiếu

Trái phiếu LPB7Y202101: 15.000.000 (mười lăm triệu) trái phiếu

Trái phiếu LPB10Y202102: 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỉ Đồng)

Trái phiếu LPB7Y202101: 1.500.000.000.000 VND (một nghìn năm trăm tỉ Đồng)

Trái phiếu LPB10Y202102: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỉ Đồng)

7. Kỳ hạn trái phiếu: 07 năm và 10 năm

8. Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu theo công thức sau:

Trái phiếu LPB7Y202101: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm (một phẩy chín phần trăm một năm)

Trái phiếu LPB10Y202102: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,2%/năm (Hai phẩy hai phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi suất tham chiếu có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tại ngày xác định lãi suất.

Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu của mỗi đợt. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi

9. Kỳ trả lãi: 01 năm/01 lần vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày phát hành

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/trái phiếu

11. Phương thức phân phối:

Phân phối trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ Chức Phát Hành, chi tiết như sau:

Trái phiếu LPB7Y202101: 13.000.000 trái phiếu

Trái phiếu LPB10Y202102: 3.000.000 trái phiếu

và Phân phối thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, chi tiết như sau:

Trái phiếu LPB7Y202101: 2.000.000 trái phiếu

Trái phiếu LPB10Y202102: 2.000.000 trái phiếu

 

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200 (hai trăm) trái phiếu, tương đương với 20.000.000 VND (hai mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá;

Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 10.000 (mười nghìn) trái phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một tỉ Đồng) tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 200 (hai trăm) trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân và tối thiểu là 10.000 (mười nghìn) trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức

 

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 11.12.2021 đến ngày 30.12.2021

 

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành:

Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại https://www.lienvietpostbank.com.vn/mang-luoi/

Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

 

Đại Lý Phát Hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 114, 112 và 122.

 

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 11.12.2021 đến ngày 30.12.2021

 

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Số tài khoản: 020088214286  

Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội

 

17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại

Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: https://www.lienvietpostbank.com.vn

Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: https://www.shs.com.vn

V. Các tổ chức liên quan

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 - 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888           Fax: (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn

Đại Lý Đăng Ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 - 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888           Fax: (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn 

Đơn Vị Kiểm Toán 

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ:  Tầng 46 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Khu E6, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Điện thoại: (84 24) 39 461 600           Fax: (84 24) 39 461 601

Website: www.kpmg.com.vn  

LienVietPostBank
TIN LIÊN QUAN

LienVietPostBank: Cho vay nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu

Ngân Hà |

Nhiều năm trở lại đây, quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) luôn ở mức cao.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi chuyển tiền quốc tế tại LienVietPostBank

Cầm Nguyễn |

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - mã chứng khoán LPB) dành nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế của LienVietPostBank như: Tặng ngay 100.000 VND cho mỗi giao dịch chuyển tiền đi, ưu đãi về tỉ giá mua bán ngoại tệ, miễn 100% phí phát hành lệnh chuyển tiền qua Internet banking…

LienVietPostBank được vinh danh top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu 2021

Nhung Nguyễn |

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán LPB) vừa được vinh danh trong Top 25 Thương hiệu Tài chính Dẫn đầu năm 2021 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố và Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2021 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong phần đầu của câu chuyện “Mưu tính khôn lường“, chúng ta đã được chứng kiến mối tình vụng trộm của vị giám đốc và những đòi hỏi éo le của cô bồ. Họ sẽ giải quyết thế nào để hòa hợp giữa bồ và vợ? Câu trả lời có trong phần tiếp theo của câu chuyện?

88 ngày giành giật sự sống cho 1 ngư dân từ huyện đảo Trường Sa

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Bệnh nhân là ngư dân mắc COVID-19 được cứu sống thành công sau 88 ngày điều trị đa chuyên khoa, chi phí nằm viện cả tỉ đồng.

Chứng khoán: VN-Index có thể sẽ còn biến động gần vùng 1.200 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 23.5 đã lặp lại chu kỳ “Thứ hai giảm sâu” đã diễn ra trong vòng vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index hiện vẫn đang ở trên ngưỡng 1.200 điểm.

Na Uy hồi đáp yêu cầu của Ba Lan đòi chia lợi nhuận từ dầu khí

Song Minh |

Na Uy tuyên bố không nhượng bộ yêu cầu của Ba Lan đòi chia sẻ lợi nhuận ngày tăng từ hoạt động thương mại dầu khí với Warsaw hoặc Kiev.

Người dân ở Dung Quất khốn khổ vì ô nhiễm môi trường, tiếng ồn

LÊ ĐỨC - THANH CHUNG |

Để thực hiện dự án các dự án đầu tư phát triển công nghiệp Khu kinh tế Dung Quất (KKT), tỉnh Quảng Ngãi đã giao hàng nghìn hécta đất cho các nhà đầu tư thực hiện. Tuy vậy, đi kèm với những điểm sáng trong phát triển thì cuộc sống của một bộ phận người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn, ô nhiễm môi trường.

LienVietPostBank: Cho vay nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu

Ngân Hà |

Nhiều năm trở lại đây, quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) luôn ở mức cao.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi chuyển tiền quốc tế tại LienVietPostBank

Cầm Nguyễn |

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - mã chứng khoán LPB) dành nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế của LienVietPostBank như: Tặng ngay 100.000 VND cho mỗi giao dịch chuyển tiền đi, ưu đãi về tỉ giá mua bán ngoại tệ, miễn 100% phí phát hành lệnh chuyển tiền qua Internet banking…

LienVietPostBank được vinh danh top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu 2021

Nhung Nguyễn |

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán LPB) vừa được vinh danh trong Top 25 Thương hiệu Tài chính Dẫn đầu năm 2021 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố và Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2021 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.