LienVietPostBank phát hành thành công 3100 tỉ trái phiếu kỳ hạn 10 năm

LienVietPostBank luôn theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng có tính bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh LVB
LienVietPostBank luôn theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng có tính bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh LVB
LienVietPostBank luôn theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng có tính bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh LVB
Lên top