LienVietPostBank phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

LienVietPostBank vừa phát hành thành công 1.500 tỉ VND trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Ảnh LPB
LienVietPostBank vừa phát hành thành công 1.500 tỉ VND trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Ảnh LPB
LienVietPostBank vừa phát hành thành công 1.500 tỉ VND trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Ảnh LPB
Lên top