LienVietPostBank hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu

Năm 2020, LienVietPostBank tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Ảnh LPB
Năm 2020, LienVietPostBank tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Ảnh LPB
Năm 2020, LienVietPostBank tiếp tục chiến lược phát triển mạng lưới, hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Ảnh LPB
Lên top