LienVietPostBank hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ nhân viên

LienVietPostBank đã chủ động liên hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước và các bệnh viện tuyến đầu để đăng ký tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: LPB
LienVietPostBank đã chủ động liên hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước và các bệnh viện tuyến đầu để đăng ký tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: LPB
LienVietPostBank đã chủ động liên hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước và các bệnh viện tuyến đầu để đăng ký tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: LPB
Lên top