LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn thông qua trả cổ tức tỉ lệ 12%

LienVietPostBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 3.200 tỉ đồng. Ảnh TL
LienVietPostBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 3.200 tỉ đồng. Ảnh TL
LienVietPostBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đạt 3.200 tỉ đồng. Ảnh TL
Lên top