LienVietPostBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ, trả cổ tức 10%

Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được LienVietPostBank thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ảnh LPB
Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được LienVietPostBank thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ảnh LPB
Phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu được LienVietPostBank thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Ảnh LPB
Lên top