LienVietPostBank đã sẵn sàng lên HoSE và tăng vốn điều lệ 10.746 tỉ đồng

Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank phát biểu tại ĐHĐCĐ 2020. Ảnh LPb
Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank phát biểu tại ĐHĐCĐ 2020. Ảnh LPb
Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank phát biểu tại ĐHĐCĐ 2020. Ảnh LPb
Lên top