LienVietPostBank cho vay ưu đãi tiếp sức sản xuất kinh doanh

Từ nay tới 30.6.2020, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi với mức giảm đến 0,5% so với lãi suất thông thường khi vay ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh tại LienVietPostBank. Ảnh LPB
Từ nay tới 30.6.2020, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi với mức giảm đến 0,5% so với lãi suất thông thường khi vay ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh tại LienVietPostBank. Ảnh LPB
Từ nay tới 30.6.2020, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi với mức giảm đến 0,5% so với lãi suất thông thường khi vay ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh tại LienVietPostBank. Ảnh LPB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top