Liên tục có dấu hiệu giá vàng đi xuống

Nhiều khả năng, giá vàng miếng SJC sẽ được điều chỉnh mạnh khi giao dịch trở lại vào sáng mai. 4.8. Ảnh: LDO
Nhiều khả năng, giá vàng miếng SJC sẽ được điều chỉnh mạnh khi giao dịch trở lại vào sáng mai. 4.8. Ảnh: LDO
Nhiều khả năng, giá vàng miếng SJC sẽ được điều chỉnh mạnh khi giao dịch trở lại vào sáng mai. 4.8. Ảnh: LDO
Lên top