Khởi tố thêm tội danh với cựu TGĐ SAGRI Lê Tấn Hùng và giám đốc 2 Công ty du lịch:

Liên minh thôn tính hơn 13.3 tỉ đồng?

Bị can Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI). Ảnh: TL
Bị can Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI). Ảnh: TL
Bị can Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI). Ảnh: TL
Lên top