Liên minh HTX Việt Nam giải bài toán vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp thông qua HTX

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Nguyễn Văn Thịnh (áo trắng-bên trái) làm việc với Tập đoàn TH chiều ngày 5/3/2018.
Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Nguyễn Văn Thịnh (áo trắng-bên trái) làm việc với Tập đoàn TH chiều ngày 5/3/2018.
Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Nguyễn Văn Thịnh (áo trắng-bên trái) làm việc với Tập đoàn TH chiều ngày 5/3/2018.
Lên top