Liên kết vùng để phát triển kinh tế ở Quảng Trị

Khu kinh tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm trên tuyến đường xuyên Á. Ảnh: H.T
Khu kinh tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm trên tuyến đường xuyên Á. Ảnh: H.T
Khu kinh tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm trên tuyến đường xuyên Á. Ảnh: H.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM