Liên kết du lịch - Nói dễ, khó làm

Di sản văn hóa thế giới Hội An vắng tanh trong mùa dịch bệnh COVID-19 là điều chưa từng xảy ra từng trước đến nay. Ảnh: N.T.H
Di sản văn hóa thế giới Hội An vắng tanh trong mùa dịch bệnh COVID-19 là điều chưa từng xảy ra từng trước đến nay. Ảnh: N.T.H
Di sản văn hóa thế giới Hội An vắng tanh trong mùa dịch bệnh COVID-19 là điều chưa từng xảy ra từng trước đến nay. Ảnh: N.T.H
Lên top