Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro kỷ niệm 35 năm thành lập