Lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá 2016: Tiếng nói chung sau không ít sóng gió