Lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng chính thức được giảm 50%

Chính thức giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng. Ảnh Hải Nguyễn.
Chính thức giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng. Ảnh Hải Nguyễn.
Chính thức giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top