Lê Bảo Minh và chặng đường 24 năm hiện thực hoá ước mơ

Bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT của Lê Bảo Minh và các đối tác tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.
Bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT của Lê Bảo Minh và các đối tác tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.
Bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT của Lê Bảo Minh và các đối tác tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.
Lên top