Lazada đã gỡ và xử lý 8 gian hàng bán sách lậu

Một trong những cuốn sách lậu nhái bản quyền của First New.
Một trong những cuốn sách lậu nhái bản quyền của First New.
Một trong những cuốn sách lậu nhái bản quyền của First New.
Lên top