Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp để cải cách thuế

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo chất lượng công tác thuế. Ảnh Hải Nguyễn. (minh họa).
Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo chất lượng công tác thuế. Ảnh Hải Nguyễn. (minh họa).
Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo chất lượng công tác thuế. Ảnh Hải Nguyễn. (minh họa).
Lên top